अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा गतिविधि

  • कार्यक्रम तथा गतिविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

About Us

गौर अस्पताल रौतहट जिल्लामा अवस्थित सरकारी अस्पताल हो। अस्पतालको व्यवस्थापन अस्पताल विकास समितिद्वारा भएको छ। गौर अस्पताल रौतहटले जिल्लामा सबै उपचारात्मक सेवाहरू प्रदान गर्दछ ।