अन्य सामाग्री

कार्यक्रम तथा गतिविधि

  • कार्यक्रम तथा गतिविधि डाउनलोड गर्नुहोस्

कार्यक्रम गतिविधि पात्रो

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

About Us

गौर अस्पताल रौतहट जिल्लामा अवस्थित सरकारी अस्पताल हो। अस्पतालको व्यवस्थापन अस्पताल विकास समितिद्वारा भएको छ। गौर अस्पताल रौतहटले जिल्लामा सबै उपचारात्मक सेवाहरू प्रदान गर्दछ ।